Cálculo aforro por contratar a unha persoa con discapacidade
Tipo Contrato:
Salario Base:
Número de pagas:
Persoa a contratar
Tipo Empresa: